Epigenetikai munkacsoport – Dr. Bálint Bálint

Az MSZSZMT Epigenetikai munkacsoportja kiemelt jelentőségűnek tartja a kutatók és klinikusok közötti együttműkődést a hatékonybb terápiás megoldások kidolgozása érdekében.

Az epigenetikai szabályozás tágan értelelmezve a génexpresszió szabályozás molekuláris mechanizmusait vizsgálja különösen a kromatin szintű szabályozás területét, szűken értelmezve a több generáción átívelő nem DNS szekvencia sorrendben kódolt örökletes mechanizmusokat.

Az epigenetikai szabályozás vizsgálata humán rendszerekben és az eredmények orvosi felhasználása még nem megoldott, alig néhány orvosi alkalmazást tartunk számon. Munkacsoportunk célja az ilyen irányú vizsgálatok és kutatások elősegítése.

EEbből a célbol törekedni fogunk:

  1. az epigenetika által feltárt szabályozási mechanizmusok megismertetésére a hazai fórumokon
  2. epigenetikai terápiák korai bevezetésének elősegítésére
  3. klinikai-elméleti kollaborációk és kutatási projektek elősegítésére.

 

Epigenetikai munkacsoport – Hírek