HKSCPSV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Semmelweis Egyetem

Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság

Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság

ELKH, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

European Associations for Predictive Preventive & Personalized Medicine EPMA & HSPM

ÜDVÖZÖLJÜK OLDALUNKON!

Kedves Kollégák!

 

A Magyar Személyre Szabott Medicina Társaság életre hívásával az egészségipar,

kutatás-fejlesztés és orvoslás terén működő szereplők kötelezettséget vállaltak arra,

 hogy munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a hazai egészségügy és annak működési elvei terén

 az elkövetkezendő években jelentős változások mehessenek végbe.

A Személyre szabott orvoslás – angol terminológiával precision medicine – paradigmaváltást jelent

 a diagnosztikában, gyógyításban, egészség-gazdaságban, transzlációs medicinában.

 A XX. század első felében a terápiás módszerek bevezetésénél az élettani

– döntően állatkísérletes – módszerekkel nyert eredmények extrapolálása történt,

 ahol a vizsgálatok rendszerint kísérleti állatokon, szöveteken, sejteken történtek.

 A mindennapi rutin terápiás gyakorlat ezen megfigyeléseken,

valamint jelentős mértékben a kezelőorvos intuícióján alapult.

Ennek megfelelően, az egyes ellátó helyek között igen nagy volt a praxis variáció.

A XX. század második felében a terápiás döntéseket egyre inkább a klinikai

 epidemiológiai kutatási módszereken, a gyakran több ezer beteget bevonó multicentrikus,

 randomizált kontrollált vizsgálatokon alapuló eredmények határozták meg.

 Ma a fentiek mellett a molekuláris biológiai technológiák és a digitalizáció

fejlődésének köszönhetően egyre inkább tért hódít,

 a személyre szabott orvoslás. A személyre szabott medicina a betegség kezelése során

 az egyes egyének klinikumát, genomikáját és a rá ható környezeti tényezők összességét,

 valamint a betegsége egyedi jellemzőit integrálja. Felhasználja és beépíti mindazokat

 az új megközelítéseket, amelyeket a biotechnológia rohamléptékű fejlődése mellett az

 információs technológia a „big data” segítségével biztosít és az adatgyűjtésben

 a real world evidence egyre fontosabb elveit is hasznosítja.

  A betegségek molekuláris alapjainak megértésével, beteg‐alcsoportok,

 és azok bizonyos betegségekre való hajlamának meghatározásával segíti elő a megelőzés,

 az egészségügyi ellátás, a gyógyszeres kezelési stratégia optimalizálását.

Célja az egyes betegek egyéni jellegzetességeinek megfelelő,

individualizált kezelési és prevenciós stratégia felállítása.

Multidiszciplináris jellegéből adódóan a XXI. század egészségügyének lehetőségeit és

 korlátait a lehető legtágabban, etikai, jogi, ökonómiai, finanszírozási, bioinformatikai,

 alap- és alkalmazott tudományos szempontok integrálásával mérlegeli.

 A tágabb értelemben vett egészségügy összes szereplőjének bevonásával a

medicina innovációs ökoszisztémájának stratégiai és strukturális alapjainak

kialakításában úttörő szerepet vállal.

 

 

Hasznos böngészést kívánunk!

20110615105721
20110615105727
20110615105751
20110615105804
20110615105811
20110615105812
20110615110151
20110615110422
20110615105730
20110615105729
20110615105738
20110615105745

Kövessen Minket
Facebook Pagelike Widget