Társadalomtudományi munkacsoport – Dr. Kaló Zoltán

Társadalomtudományi munkacsoport célkitűzése:

A személyre szabott orvoslással valamint a társadalomtudományokkal foglalkozó szakemberek ismereteinek kölcsönös fejlesztése a személyre szabott orvoslás társadalomtudományi aspektusairól. Ezen belül a személyre szabott orvosi technológiák kutatás-fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában a költség-hatékonyság, a finanszírozhatóság és a hozzáférhetőség értékelése a modern társadalmak egészségpolitikai, gazdasági és szociálpolitikai célkitűzései alapján.

2013-as tervek:

  • A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság konferenciáján a személyre szabott medicináról plenáris előadás és/vagy önálló szekció
  • A személyre szabott orvoslás egészség-gazdaságtani aspektusairól releváns hazai tudományos folyóiratban közlemény
  • Oktatási modul kidolgozása a személyre szabott orvoslás költség-hatékonysági elemzéséről

Szekció tagjai:

  • Dr. Kaló Zoltán
  • Dr. Kóczián Kristóf
  • Dr. Pitter János
  • Dr. Vámossy István

 
 

Társadalomtudományi munkacsoport hírek