Bioinformatikai munkacsoport – Dr. Török Zsolt

A Bioinformatikai Munkacsoport célkitűzése:

A munkacsoport célja a személyre szabott orvoslás szakterületéhez kapcsolódó modern bioinformatikai eszközök és módszertan hazai adaptálásának elősegítése, valamint a nemzetközi trendek értékelése és bemutatása a szakterület nem informatikai szereplői számára.

A Bioinformatikai Munkacsoport tagjai:

Dr. Török Zsolt

Dr. Maros-Szabó Zsuzsanna

Tukacs Edit

Domokos Bálint

Szilágyi Péter

Balla Anett

 

Szakterület rövid bemutatása:

Az utóbbi évtizedek azon felismerése, miszerint ugyanazon betegségben szenvedő, ugyanolyan tünettannal rendelkező betegcsoport különböző tagjai egyfajta kezelésre többféleképpen reagálhatnak, valamint ezen eltérő viselkedésért a betegek eltérő genetikai állománya tehető felelőssé, alapvetően megváltoztatta a betegségekről és a kezelésükhöz szükséges diagnosztikai és terápiás eljárásokról alkotott képünket.

Az összefoglalóan személyre szabott orvoslásnak nevezett szemlélet lényege, hogy a klasszikus betegség meghatározásokon túllépve az egyes betegcsoportokon belül eltérő genetikai kóddal jellemezhető, eltérő viselkedésű alcsoportok definiálhatók.

A betegek osztályozása a klinikai gyakorlatban különböző biomarkerek azonosításán keresztül valósul meg. Biomarkerek használhatóak valamely állapot szűrésére, diagnózisalkotás céljára, a kórlefolyás, esetleg valamely terápia hatékonyságának predikciójára, monitorozásra stb. Az esetek egy részében a biomarkerek terápiás targetként is szolgálhatnak.

A gyógyszeripari vállalkozások a blockbuster szemléletű fejlesztési stratégia irányából – annak csökkenő hatékonysága miatt – a személyre szabott orvoslás alapú K+F megközelítés irányába fordultak, ami nyilvánvalóan jelentős hatással van az akadémiai kutatásra, valamint a kapcsolódó iparágakra is (pl. diagnosztikai ipar). A terápiás targetként alkalmazható biomarkerek a racionális gyógyszerfejlesztés alapját képezik.

Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a személyre szabott orvoslás szemléletének gyakorlati implementációja – az engedélyezett gyógyszerek, diagnosztikai markerek száma és hatékonysága – alulmúlja a várakozásokat.

A szakterület képviselői egyre határozottabban a kutatási célokra rendelkezésre álló, megfelelő nagyságú, jól definiált betegpopuláció hiányát, valamint a nagy áteresztőképességű kísérletekből származó eredmények megbízhatatlanságát jelölik meg a probléma forrásaként.

A probléma feloldásában a kapcsolódó adatintenzív szakterületeknek – mint például a bioinformatika – kiemelkedő szerepe van.

 

A kapacsolódó adatintenzív szakterületek:

Genomikai, proteomikai nagy áteresztőképességű technológiák.

DTC és orvosok közreműködésével megvalósított genetikai tanácsadás, genetikai és betegség/betegadatokat gyűjtő vállalkozások.

Bioinformatika – adatfeldolgozás, adatinterpretáció, biobank rendszerek.

Laboratóriumi információs és információ menedzsment rendszerek.

Kórházi informatikai rendszerek.

Klinikai vizsgálatokat támogató rendszerek.

 

Bioinformatikai munkacsoport – Hírek